ติดตามการเปลี่ยนแปลงก้อนเห็ดที่เรียน

 

สวัสดีครับ กิจกรรมนี้ จะเป็นการติดตามผลการเจริญเติมโตของเส้นใยเห็ดที่นึ่งมาจากโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ก้อนที่หยอดเชื้อจากโรงเรียน จำนวน 1 ก้อน

2. ก้อนที่นึ่งจากโรงเรียน แต่นำกลับมาหยอดเชื้อเองที่บ้าน โดยใช้เชื้อจากร้าน ..P จำนวน 3 ก้อน สั้น, กลาง, ยาว (มาตรฐาน)

3. ก้อนที่นึ่งจากโรงเรียน แต่นำกลับมาหยอดเชื้อเองที่บ้าน โดยใช้เชื้อจากร้าน ..S (ที่นำกลับมาจากโรงเรียน) จำนวน 3 ก้อน สั้น, กลาง, ยาว (มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ

1. ก้อนเห็ดในข้อ 1- 3 อยู่ในสภาพวะแวดล้อมเดียวกันทั้งหมด (หมายถึง อากาศ อุณหภูมิ และความชื้น)

2. ก้อนเห็ดในข้อ 1 ที่นำมาจากโรงเรียน ถอดจุกประหยัดสำลีออก แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดปากถุงแทน

3. ก้อนเห็ดทั้ง 6 ก้อนในข้อ 2 และ 3 อยู่ในสภาวะเดียวกันคือ ใช้จุกประหยัดสำลีอุดอยู่ โดยไม่ได้ใช้กระดาษปิดปากถุง

 

ซึ่งการติดตามจะติดตามในทุก 7 วัน ดังรายละเอียดในตาราง  หยอดเชื้อวันที่ 14/9/2557

 

วันที่   โรงเรียน เชื้อกจาก P เชื้อจาก S
PL ขนาดก้อนมาตรฐาน PM ขนาดกลาง PS ขนาดสั้น SL ขนาดมาตรฐาน SM ขนาดกลาง SS ขาดสั้น
21/09/2557   scho  pl  pm  ps  sl  sm  ss
เส้นใยเดินแล้ว  เส้นใยเดินแล้ว  เส้นใยยังไม่เดิน  เส้นใยเดินแล้ว  เส้นใยยังไม่เดิน  เส้นใยยังไม่เดิน  เส้นใยยังไม่เดิน
        
 23/09/2557  2scho  2pl  2pm  2ps  2sl  2sm  2ss
 21-23 เดินเร็วมาก จากนั้นไม่ชัดเจน  เชื้อเดินบาง ไม่เข้มข้น  เชื้อเดินช้า  เชื้อเดินดี สวย สม่ำเสมอ  เชื้อเดินช้า  บางนิดนึง  เชื้อเดินได้ปานกลาง เข้มข้น  เชื้อเดินสวย เข้มข้น

        จากสัปดาห์นี้ พอสรุปประจำสัปดาห์ได้ว่า

ข้อ 1 เขื้อของ ค่าย P จะเดินบางกว่าเชื้อจากค่า S ,

ข้อ 2 ก้อนขนาดสั้นเขื้อจะเดินได้เร็วกว่าก้อนยาว

 07/10/2557   3scho 3pl  3pm  3ps 3sl  3sm  3ss
 เชื้อเดินไม่เสมอ  เดินสวย  เดินช้า บาง  เดินสวย  เดินเป็นเต่าป่วยเลย  เดินหนาแต่ช้า  เดินหนา ปกติ
สัปดาห์นี้ สรุปไม่ออกเลย เพราะเชื้อเดินตามอารมย์ของเขาเลย หาทิศทางไม่เจอ
               
               
   15/10/2557  4scsh  4pl  4pm  4ps  4sl  4sm  4ss
 รักษามาตรฐานได้ดี   รู้สึกว่าสัปดาห์นี้เดินเร็ว   ไปได้สวย   เดินสวยอีก 3 วันเปิดดอก   ปลดระวางตัวเองแล้ว   สัปดาห์นี้เดินเร็ว   อีก 5 วันเปิดดอก
        สัปดาห์นี้ เป็นที่น่าพอใจ ไปได้สวย ยกเว้น บางก้อน จบข่าวไปแล้ว
               
  22/10/2557  5scho  5pl  5pm  5ps  ไปสบายแล้ว  5sm  เปิดดอกแล้วแต่ยังไม่ออก
มาตรฐานได้ดี อีก 4 วันเปิดดอก  มาตรฐานได้ดี อีก 4 วันเปิดดอก  รักษามาตรฐานได้ดี มาตรฐานได้ดี อีก 4 วันเปิดดอก   มาตรฐานได้ดี อีก 4 วันเปิดดอก  
               
 29/10/2557  เปิดดอกแล้วยังไม่ออก  เปิดดอกแล้วยังไม่ออก เปิดดอกแล้วยังไม่ออก  เปิดดอกแล้วยังไม่ออก    เปิดดอกแล้วยังไม่ออก  6ss
              ออกผลผลิตมาเหมือนไม่เต็มใจจะออก